پرتره دختر

نام هنرمند نیلوفر احمدزاده
سبک نقاشی مداد رنگی
اندازه 21*29 سانتیمتر (A3)